Nie jesteś sam!

Patrz! Oto jest Serce, które tak
bardzo ukochało ludzi, że poświę-
ciło się do samego końca, aż do cał-
kowitego wyczerpania i udręczenia,
aby dać im świadectwo swojej
miłości - powiedział Jezus,
ukazując w 1675 r. św.
Małgorzacie Marii
Alacoque swe Boskie
Serce.

On chce Ci pomóc w Twoich pro-
blemach, cierpieniu, samotności...
Jego Serce przyjmie każdą Twą proś-
bę, wyleczy każdą ranę, ukoi największy
ból. Wystarczy, że zwrócisz się
do Niego...

Obietnice, które otrzymujesz od samego Pana Jezusa,
jeśli będziesz czcić Jego Najświętsze Serce,
Jezus Chrystus obiecał Ci:

 1. Dam Ci wszystkie łaski potrzebne w Twoim stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w Twojej rodzinie.
 3. Będę sam Twoją pociechą we wszystkich smutkach
  i utrapieniach życia.
 4. Będę Twoją ucieczką najbezpieczniejszą w życiu,
  a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Błogosławić będę wszystkim Twoim zamiarom i sprawom.
 6. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłę staną się gorliwymi

Więcej można znaleźć pod adresem

https://sercejezusa.pl/?qval_i... • Wszystkie
 • Ogłoszenia
 • Aktualności