Poradnia rodzinna

Parafialna poradnia rodzinna służy pomocą i informacją dt. katolickiej etyki małżeńskiej oraz zasad duszpasterstwa rodzin.

W wąskim rozumieniu jest jednostką poradnictwa rodzicielskiego, przeznaczoną głównie dla narzeczonych i małżonków, celem uczenia ich naturalnych metod planowania rodziny. W znaczeniu szerszym jest jednostką poradnictwa rodzinnego, oferującego pomoc w różnych problemach, z którymi borykają się rodziny na kolejnych etapach i w różnych dziedzinach życia rodzinnego, korzystając ze wsparcia specjalistów z innych dziedzin.

Zgodnie z nauczaniem Humanae vitae i Familiaris consortio przyjmuje się, że poradnia jest „przedłużeniem” posługi duszpasterskiej w konfesjonale albo, jak wskazuje doświadczenie, musi czasami poprzedzić konfesjonał, żeby odpowiednio usposobić do bycia penitentem, czyli traktującym święty sakrament pokuty jako sakrament spotkania z Bogiem. Człowiek udając się do katolickiej poradni poszukuje porady i wsparcia. Przychodzi zatem po radę i pomoc.

Poradnictwo rodzinne stanowi uprzywilejowaną dziedzinę apostolatu świeckich, zwłaszcza małżonków. Stąd poradnie parafialne życia rodzinnego są pierwszoplanowym wymogiem duszpasterstwa (I Instrukcja Episkopatu Polski z 12 II 1969 r.). Wszystkie pary przygotowujące się do zawarcia sakramentu małżeństwa są zaproszone do podjęcia w ramach tych przygotowań trzech spotkań w poradni parafialnej.

Poradnia przy naszej parafii jest prowadzona przez doradcę rodzinnego posiadającego wieloletnie doświadczenie w przedmiotowej materii. Na wizytę w poradni należy uprzednio umówić się telefonicznie pod numerem: 608049050