Duchowieństwo

Ks. Adam Skreczko

Ks. Adam Skreczko proboszcz

prof. zw. dr hab. teol.
Kapelan Jego Świątobliwości

Data urodzenia: 1957

Dzień imienin: 24 grudnia

Data święceń: 1982-06-13

Data nominaty: 2014-06-23

Ks. Adam Iwanowicz

Ks. Adam Iwanowicz wikariusz

mgr

Data urodzenia: 1977

Dzień imienin: 24 grudnia

Data święceń: 2004-05-29

Data nominaty: 2023-08-25

Ks. Piotr Waliński

Ks. Piotr Waliński wikariusz

Mgr lic.

Data urodzenia: 1978

Dzień imienin: 29 czerwca

Data święceń: 2004-05-29

Data nominaty: 2022-08-25

Ks. Tomasz Sulik

Ks. Tomasz Sulik rezydent

dr teol., mgr lic. pr. kan.
Sędzia Sądu Metropolitalnego Białostockiego
Wiceoficjał Sądu Metropolitalnego
Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Białostockiej

Data urodzenia: 1978

Dzień imienin: 28 stycznia

Data święceń: 2003-05-31

Data nominaty: 2020-08-01