Duchowieństwo

Ks. Adam Skreczko

Ks. Adam Skreczko proboszcz

prof. zw. dr hab. teol.
Kapelan Jego Świątobliwości
Kanonik gremialny Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej

Data urodzenia: 1957

Dzień imienin: 24 grudnia

Data święceń: 1982-06-13

Data nominaty: 2014-06-23

Ks. Sławomir Piłaszewicz

Ks. Sławomir Piłaszewicz wikariusz

mgr teol

Data urodzenia: 1970

Dzień imienin: 5 listopada

Data święceń: 1997-05-24

Data nominaty: 2014-08-25

Ks. Paweł Żukowski

Ks. Paweł Żukowski wikariusz

mgr lic.

Data urodzenia: 1988

Data święceń: 2013-06-15

Data nominaty: 2019-08-25

Ks. Tomasz Sulik

Ks. Tomasz Sulik rezydent

dr teol., mgr lic. pr. kan.
Sędzia Sądu Metropolitalnego Białostockiego

Data urodzenia: 1978

Data święceń: 2003-05-31

Ks. Józef Wiśniewski

Ks. Józef Wiśniewski emeryt

Kanonik gremialny Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej
Kapelan Jego Świątobliwości

Data urodzenia: 1944

Data święceń: 1969-12-20

Data nominaty: 2019-08-04