Termomodernizacja Parafii

Z uwagi na duży wkład własny Parafii w dzieło termomodernizacji prosimy o jego wsparcie ofiarami na konto parafialne: 33 1160 2202 0000 0000 2759 9620 ( Bank Millenium). Za otwarte serce składamy wielkie Bóg zapłać!


Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

Planowane efekty:

  • Oszczędność zużycia energii.
  • Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.
  • Obniżenie kosztów ogrzewania pomieszczeń.
  • Oszczędności wynikające z braku potrzeb wykonywania częstych remontów zarówno wewnątrz jak i zewnątrz budynku, co wpływa na ograniczenie szybkiego niszczenia budynku.
  • Ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego i wykluczenia społecznego.
  • Podniesienie komfortu użytkowania.
  • Wzrost świadomości mieszkańców.
  • Ograniczenie lokalnych zanieczyszczeń powietrza (pyły, benzo[a]piren, NOx) i emisji dwutlenku węgla (CO2) prowadzących do zmian klimatu.
  • Zwiększeniem efektywności energetycznej przyczyni się do spadku tzw. niskiej emisji.
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię z nieodnawialnych źródeł energii