Minęło 78 lat od śmierci ppor. dh JADWIGI DZIEKOŃSKIEJ ps. "JADZIA"
Miała 27 lat, była została nauczycielką, a w czasie II Wojny Światowej żołnierzem AK.
Zginęła w majowe popołudnie z rąk niemieckiego patrolu niosąc meldunek.
Pochowana została na cmentarzu w Białymstoku przy ul. Wysockiego 63.
Po Mszy Św. 19 maja br. w kościele pw. M. Kolbego został poświęcony odnowiony ze środków Wojewody Podlaskiego - krzyż i tabliczka.
W uroczystości wzięli udział krewni i potomkowie ludzi których znała, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarzycach, która nosi imię bohaterskiej łączniczki - Beata Michalak, poczet sztandarowy III LO w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK, przedstawiciele AK i duchowieństwa.
Głównym organizatorem obchodów był Kazimierz Dziekoński. Doskonała organizacja wydarzenia pozwoliła nie tylko przypomnieć zebranym JADZIĘ, ale dostarczyła też wzruszeń i materiału do przemyśleń.

oooOOOooo

Jadwiga Dziekońska urodziła się 20 lipca 1916 r, we wsi Konarzyce w  powiecie łomżyńskim. Do szkoły powszechnej uczęszczała w rodzinnej wsi Konarzyce. Następnie ukończyła Żeńską Publiczną Szkołę Przysposobienia Gospodyń Wiejskich w Kukowie w powiecie suwalskim oraz Uniwersytet Ludowy    w powiecie wołkowyskim. Pracę nauczycielską rozpoczęła w Żernej. Poza pracą   w szkole włączyła się bardzo aktywnie do pracy społecznej z młodzieżą wiejską i wyróżniała się jako działaczka młodzieżowa na Białostocczyźnie. Należała do Związku Młodzieży Wiejskiej „SIEW”, który na jesieni 1939 roku powołał Chłopską Organizację Wolności „Racławice”, Która to w kwietniu 1840 roku wyodrębniła z siebie Polską Organizację Zbrojną (POZ).   Już w początkach okupacji przystąpiła do Ruchu Oporu. Była najpierw łączniczką Komendy Głównej  POZ, która powierzyła jej kontakty z Komendami Okręgów tej organizacji w Krakowie, Radomiu i Lublinie. Następnie pełniła służbę     w Związku Walki Zbrojnej ( ZWZ)  jako główna łączniczka podziemia i partyzantki Armii Krajowej (AK), pomagała grupom organizować oddziały partyzanckie, przenosiła broń, prasę, leki oraz brała czynny udział  w wielu akcjach dywersyjnych. W październiku 1941 r. po napaści Niemiec na Związek Radziecki,  została  odkomenderowana do Komendy Okręgu Białostockiego POZ jako łączniczka do zleceń specjalnych przy Szefie Okręgu. Tam pełniła funkcję Szefa Propagandy.. Kierowała kolportażem pisma „Informacja”, wydawanym przez Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), w którym była niemianowanym szefem propagandy. Pomagała w organizowaniu oddziałów partyzanckich oraz uczestniczyła w dywersji. Wielokrotnie pieszo przekraczała Białystok - Generalna. Gubernia  Podczas zimowych mroźnych przepraw przez granicę przy  dłuższym z konieczności  przebywania   na śniegu, wystąpiły odmrożenia nóg. Rany były uciążliwe, gdyż  odnawiały się przez kolejne miesiące. Pierwszego listopada 1942 roku uczestniczyła  w udanej akcji zbrojnej  dotyczącej uwolnienia czterech uwięzionych członków kierownictwa Komendy AK. z siedziby gestapo   w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 15. W grudniu 1942 roku „Jadzia” uciekając przed pościgiem żandarmów, w porze wieczorowej wpadła do dołu i złamała rękę. Nieprzytomna  przeleżała w tym dole, a ciemności uratowały jej życie. Ręka zrastała się powoli Ta dziewczyna pełna zaparcia i odwagi stała się wrażliwa i niespokojna.20 kwietnia 1943 roku komendant płk Władysław Liniarski „Mścisław” odznaczył Jadwigę Dziekońską Krzyżem Walecznym za wyróżniającą się służbę żołnierską w szeregach wojska w konspiracji. W ślad za tym odznaczeniem przez „Mścisława, poszła nominacja na stopień oficerski - podporucznika ze starszeństwem  od 3 maja 1943 roku. W dniu 19 maja 1943 r. około godz. 16.00, w Białymstoku na ul. Stołecznej, natknęła się na dwóch żandarmów idących naprzeciw niej. Nie cofnęła się, została zatrzymana do rewizji. Podczas rewizji podjęła  próbę ucieczki i została postrzelona.  Ranna   przy dalszym stawianiu oporu  i walki wręcz, została zastrzelona z karabinu przez żandarma.. Łączniczka „Jadzia” zginęła w kwiecie wieku nie ukończywszy 27 roku życia. Wyszła z ludu, za wolność tego ludu oddała swoje młode  życie, Nieustraszoną pracą                                  w konspiracji, bohaterską walką z okupantem dała świadectwo ogromnego patriotyzmu i żarliwej miłości Polski.     Komendant Sił Zbrojnych w Kraju na podstawie upoważnienia Wodza Naczelnego Wojska Polskiego , nadał odznaczenie w dniu 11 listopada 1944 roku  Order Virtuti Militari V klasy śp. „Jadzi” za wyróżniającą się służbę w szeregach wojska, w konspiracji i śmierć na posterunku pracy.    W dniu 30  października 2003 roku zostało wydane zaświadczenie    o Nr DK-50/2003 „Zaświadcza się, że Jadwiga Dziekońska została odznaczona   w szeregach Armii Krajowej10 listopada1944 roku Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari”- przez Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON.

 Kazimierz Dziekoński