Uroczyście przyjęto do grona ministrantów 4 dzieci z naszej parafii nastąpiło w niedzielę 20 czerwca 2021.  Ks. Paweł Żukowski przygotował wraz z rodzicami i starszymi ministrantami ceremonię oraz  agape z tej okazji.