Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 31.05.2020

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

Jutro, (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Papież Św. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Jutrzejsze Święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele.
Msze Św. w naszym kościele będą odprawiane o godz.: 7 i 18. 

Jutro też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Na Mszę Św. o godz. 18.00 zapraszamy przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie po Mszy św. wieczornej będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas którego odmawiamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na  nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości. 

   2. W tym tygodniu: 

   3.06. (śr) –Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

   4.06. (czw) – Święto Jezusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

   5.06. (pt) – Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika

    • W pierwszy czwartek miesiąca dzień modlitw o powołanie kapłańskie i zakonne. Wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem o godz. 17.00 w kaplicy Adoracji. 
    • Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwszy piątek miesiąca.  Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej zaprasza w  członków oraz wszystkich parafian 
     na Mszę św. o godzinie 18.00 oraz Drogę Krzyżową.
    • Z racji Pierwszej Soboty miesiąca, zapraszamy po Mszy porannej na Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca czyli różaniec konferencję, wynagradzający i rozważanie jednej tajemnicy różańca.
    • W najbliższą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 

    3. W dniach 5-6 czerwca br. odbędzie się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka  Żywego Różańca na Jasną Górę. Do Sanktuarium na Jasnej Górze udadzą się  jednak tylko określone delegacje wiernych poszczególnych diecezji.  Pozostałych członków Żywego Różańca i wszystkich wiernych zapraszamy do  pielgrzymowania duchowego i wspólnej modlitwy poprzez media. Nabożeństwa  będą transmitowane w Radio Maryja, Telewizji Trwam i  stronie  jasnagora.pl. Program modlitw: 5 czerwca o godz. 20.20 Różaniec, o godz. 21.00 Apel Jasnogórski, a 6 czerwca o godz. 13.30 Msza św. pod przewodnictwem abpa Wacława Depo.

    ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO

    Sytuacja epidemiczna w naszym kraju wg organów państwowych poprawiła się na tyle, że możliwe stało się dalsze zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń, nałożonych na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie. W efekcie, zostały zniesione w dużej mierze dotychczasowe restrykcje, dając nam tym samym możliwość powrotu do normalnego życia i funkcjonowania. 

    Wyrażam naszą wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy niestrudzenie pełnili posługę na froncie walki z koronawirusem ryzykując niejednokrotnie swoim życiem. Wszystkich otaczam szczególną modlitwą wdzięczności za ofiarną i budującą postawę miłosierdzia.

    Modlitwą obejmuję wszystkich, którzy zostali dotknięci chorobą, zaś osoby zmarłe polecam miłosierdziu Bożemu.

    W związku z postępującą normalizacją życia i społecznych zasad funkcjonowania, przesyłam nowe rozporządzenia, którymi należy się kierować w organizowaniu życia parafialnego.

    1. 1.  Z dniem 25 maja 2020 r. wygasła dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach daje możliwość udziału w liturgii wiernym z zachowaniem jednak dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa. Zachęcam gorąco wszystkich wiernych do ponownego podjęcia regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i unikania grzechu ciężkiego związanego z jej opuszczaniem.
    2. 2.  Dyspensę od niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy św. na okres do końca czerwca br. przedłużam tylko dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), bądź przebywających w kwarantannie.
    3. 3.  Ponawiam zachętę do podjęcia wysiłku przywracania rzeczywistego życia sakramentalnego. Należy więc uczynić wszystko, co możliwe, aby wierni korzystali z Mszy św. i innych sakramentów, również w dni powszednie. Przypominam raz jeszcze, że przestrzeń wirtualna nie może zastąpić rzeczywistego uczestnictwa we Mszy św., a jest sposobem przetrwania w postawie pragnienia większego dobra, jakie daje realne bycie we wzajemnej wspólnocie miłości i sakramentów. Stąd, należy ograniczyć transmisje Mszy św. przez media.
    4. 4.     W parafiach można organizować regularne spotkania formacyjne, katechetyczne i inne, z zachowaniem wspomnianych środków bezpieczeństwa. Ewentualne wyjazdy formacyjne grupowe muszą spełniać obowiązujące wymogi sanitarne.
    5. 5.     Mając na uwadze nowe decyzje służb medycznych w zgromadzeniach poza budynkami może uczestniczyć do 150 osób. Uwzględniając powyższe zasady wszystkie procesje Bożego Ciała należy zorganizować tylko na terenie przykościelnym, a nie na ulicach miast i miejscowości.
    6. 6.     Organizowanie Sakramentu Bierzmowania będzie możliwe od 1 lipca 2020 r.

    Jeszcze raz wszystkim wyrażam wdzięczność za wspólny wysiłek w niesieniu wszelkiej pomocy duchowej i pasterskiej wiernym w trudnym okresie epidemii koronawirusa. Niech Dobry Bóg Wam wynagrodzi za umożliwianie wiernym życia sakramentalnego i za każdy gest waszej samarytańskiej pomocy.

    Wszystkich otaczam modlitwą i z serca błogosławię.

              Abp Tadeusz Wojda METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

    Ks. Andrzej Kakareko  KANCLERZ KURII

    Białystok, dnia 28 maja 2020 r. Nr 291/20/A