W naszej parafii od poniedziałku 20 kwietnia br. może być na Mszy św. ok. 50 osób!


Pierwsza Komunia święta

W związku z zaistniałą sytuacją 

i najnowszym zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity, 
uwzględniając  dobro dzieci, 
proponujemy następujące terminy 
Pierwszej Komunii św. w parafii św. Maksymiliana

I

24.05. (niedziela) - Msza św. o godz. 11.00 

dzieci uczęszczające się poza Szkołą nr 32

II

24.05. (niedziela) - Msza św. o godz. 15.00

dzieci Szk. Podst. 32 - z klasy III A

III

31.05. (niedziela) - Msza św. o godz. 11.00 

dzieci dzieci Szk. Podst. 32 z klasy III B

IV

31.05. (niedziela) - Msza św. o godz. 15.00 

dzieci dzieci Szk. Podst. 32 z klasy III C


Jeżeli obowiązywać będzie zarządzenie o dopuszczalnej obecności 1 os/15m2,

udział we Mszy św. w kościele bierze najbliższa rodzina (rodzice, i rodzeństwo).

Jeżeli nastąpi rozszerzenie dopuszczalnej obecności, 

to będą mogą przybyć także inne osoby. 

Spowiedź przed I Komunią św. w sobotę poprzedzającą uroczystość o godz. 16.00. 

O innych szczegółach poinformują katecheci w najbliższym terminie

II Niedziela Wielkanocna - 19.04.2020

1. Dzisiaj w Archidiecezji Białostockiej obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. 
Odwołana jest w tym roku Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Białymstoku. Od dnia dzisiejszego rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. 

2. W Tym tygodniu obchodzimy:

23.04. (czw) – Uroczystość św.  Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

24.04. (pt) – Uroczystość św.  Jerzego, męczennika, głównego Patrona Archidiecezji i Seminarium Duchownego

25.04. (sb) – Święto Św. Marka Ewangelisty.

3.   Arcybiskup Metropolita wydał nowe zarządzenie oto jego treść:

W związku ze stopniowym wycofywaniem przez organy państwowe ograniczeń wynikających z trwającego stanu epidemii, częściowo modyfikuję dotychczasowe rozporządzenia. Mając na uwadze dobro duchowe i bezpieczeństwo wiernych i kapłanów Archidiecezji Białostockiej postanawiam co następuje:

1. Do dnia 11 maja 2020 r. zostaje przedłużona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Gorąco zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej przez środki społecznego przekazu.

2. Nowe rozporządzenia organów państwowych pozwalają na zwiększenie ilości wiernych uczestniczących w zgromadzeniach liturgicznych. Ilość osób biorących udział w liturgii powinna być ustalona zgodnie z metrażem powierzchni kościoła, biorąc pod uwagę 1 osobę na 15m2.  (W parafiiUczestnicy zgromadzeń liturgicznych mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniej odległości (min. 2 m). Obowiązek ten nie dotyczy celebransa i osób posługujących w liturgii w czasie pełnienia ich funkcji. W innych przestrzeniach posługi duszpasterskiej np. przyjmowanie interesantów w kancelarii kapłana obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

3. Na prośbę rodziców dopuszcza się możliwość organizowania I Komunii św. indywidualnej lub w małych grupach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Decyzję w tej sprawie podejmuje miejscowy Proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci, uwzględniając aktualne zarządzenia organów państwowych. 

4. Do odwołania należy zawiesić organizację Sakramentu Bierzmowania.

5. Zostaje odwołana VIII Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku przewidziana na dzień 19 kwietnia 2020 r.

6. XXVII Piesza Pielgrzymka mężczyzn do Krypna zaplanowana na dzień 2 maja 2020 r. nie odbędzie się w przewidzianym terminie.

7. Przypominam, że na każdy wywiad i wypowiedź do mediów dotyczące nauki katolickiej lub obyczajów kapłani Archidiecezji mają uzyskać zgodę Arcybiskupa Metropolity Białostockiego (KPK 772 § 2, 804 § 1 i 831 § 2). Wymagana zgoda dotyczy również wszelkich transmisji liturgicznych poprzez środki społecznego przekazu. Wymóg ten nie obejmuje transmisji liturgicznych przeprowadzanych za pomocą mediów parafialnych. 

Dziękuję Kapłanom za ofiarną posługę w czasie Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Siostrom zakonnym i wiernym świeckim dziękuję za okazane zrozumienie, ofiarną modlitwę i przykładną postawę chrześcijańską. W związku z trudną sytuacją gospodarczą apeluję do Wszystkich o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebujących i ubogich.


Wszystkich otaczam modlitwą i z serca błogosławię.

Abp Tadeusz Wojda
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI