Kolęda 2021

Drodzy Parafianie.

Kolęda, czyli wizyta duszpasterska w formie takiej, jaka była do tej pory, nie będzie możliwa ze względu na warunki wymuszone przez epidemię koronawirusa. Księża nie będą odwiedzali parafian w ich mieszkaniach. Zapraszamy zatem naszych parafian do wspólnej modlitwy w wyznaczonym dniu, wg grafiku, na godzinę 18.30. Tego dnia zostanie odprawiona Msza św. w Waszych intencjach, nadto zostanie poświęcona kreda i woda, które wykorzystacie, aby pokropić nią swoje mieszkania i odmówić przygotowane modlitwy. Wodę przynosimy sami w małych naczyniach.

Prosimy jednocześnie wiernych, o ile jest to możliwe, o złożenie ofiary dotychczas przekazywanej przy okazji kolędy na potrzeby parafii (zwłaszcza trwającej termomodernizacji naszego kościoła i domu parafialnego). Można to uczynić składając ofiarę w przekazanej kopercie z adresem rodziny na tacę podczas Mszy św. kolędowej; na Mszy św. w niedzielę lub wpłacić na konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Białymstoku
37 8060 0004 0842 9519 2000 0010.

Można też wpłać na stare konto w Banku Millennium

Bóg zapłać za życzliwość, modlitwę oraz ofiary!

Niech Chrystus Wam błogosławi i wspiera!

Duszpasterze

P a ra f i a
pw. Św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. M. Kolbego, 8; 15-174 Białystok; tel. 85/675 37 73

Kolędowe spotkanie rodzinne

MODLITWA

Obrzęd rozpoczyna się w mieszkaniu od wspólnego śpiewu kolędy 

np. „Bóg się rodzi” i znaku krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ojciec rodziny lub inna osoba pozdrawia obecnych mówiąc:

C. Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niech będzie z nami wszystkimi.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Wspólna modlitwa

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa błogosławieństwa

C. Panie, przybądź z pomocą swoim sługom, którzy pokornie proszą o Twoje błogosławieństwo.  Niech przebywając w domu doznają Twojej opieki, wychodząc z niego cieszą się Twoją obecnością, wracając do niego przyjmują Ciebie jako Gościa niech wreszcie szczęśliwie znajdą mieszkanie, które im przygotowałeś w domu swojego Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

C. Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez swoją mękę i zmartwychwstanie.

Mieszkanie i domowników należy pokropić wodą święconą na znak, że poprzez chrzest św. jesteśmy zespoleni z Chrystusem i tworzymy domowy Kościół.

C. Polećmy naszą rodzinę i wszystkich naszych przyjaciół oraz całą nasza Ojczyznę opiece Matki Bożej.

W. Pod Twoją obronę…

C. Zachowaj nas, Panie, gdy czuwamy, ochraniaj podczas spoczynku, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.

W. Amen.

C. Niech nas wszystkich błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W. Amen.

Porządek spotkań kolędowych w kościele parafialnym o godz. 18.30

Lp.

Ulica

Data

1.

Trawiasta: blok nr. 6, blok nr. 8, blok nr. 10, blok nr 12,blok nr. 16, blok nr 16A, Żyzna:Blok nr 18, Żyzna Blok nr 20 

04.01.2021

Poniedziałek

2.

Trawiasta(domy prywatne), Żyzna(domy prywatne), Ziołowa, Stepowa, Bagienna, Ustronna, Raginisa (wszystkie numery), Odległa

05.01.2021

Wtorek

3.

Rycerska, Cicha, Batorego 

07.01.2021

Czwartek

4.

Wysockiego (wszystkie domy), Agatki

08.01.2021

Piątek

5.

Wybickiego, Wiklinowa, Wymarzona, Ks. Jana Twardowskiego, Hałki

11.01.2021

Poniedziałek

6.

Róży Wiatrów, Lazurowa, Uśmiechu , Obłoków Kameralna, Wiankowa, Dyngusowa, Gwiazdkowa, Ogrodowa, Skrajna

12.01.2021

Wtorek

7.

Baśniowa, , Janosika, Boruty, Ondraszka, Modra Dożynkowa

13.01.2021

Środa

8.

 Jacka, Jutrzenki, Jaspisowa, Malachitowa, Skalna, Szmaragdowa, Topazowa, Bursztynowa

14.01.2021

Czwartek

9.

Rumcajsa, Cypiska, Hanki, Czerwonego Kapturka ,

Kopciuszka, Krasnoludków, Plastusia,

18.01.2021

Poniedziałek

10.

Przytulna (wszystkie numery), Familijna,Gościnna, , Szczęśliwa Skrzatów,Jaroszówka,

19.01.2021

Wtorek

11.

Wallenroda, Kasprzaka, Skarżyńskiego, Łącznikowa, Aliny

20.01.2021

Środa

12.

Gedymina, Pietrasze, Jagiełły, Krzyżowa,Zgoda

21.01.2021

Czwartek

13.

Królowej Jadwigi, Księcia Witolda, Goszczyńskiego, Zapolskiej,Grota Roweckiego, Hubala, Kirkora, Króla Zygmunta

25.01.2021

Poniedziałek

14.

Karpowicza, Partyzantów, Anny Jagiellonki, Salmonowicza,Płk. L. Cieplińskiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Powstańców Warszawy, 

26.01.2021

Wtorek

15.

Jęczmienna, Maksymiliana Radosna, Kłosowa, Pużaka

27.01.2021

Środa

16.

Domeyki, Węgierki, Lelewela Kordiana, Balladyny, Kiejstuta, Staffa

28.01.2021

Czwartek

oooOOOooo

 Sprawozdanie duszpasterskie z życia parafii w 2020 roku

Rok duszpasterski 2020 kończymy z wielką wdzięcznością Panu Bogu za wszelkie łaski nam okazane. Codzienne życie parafialne oparte jest na budowaniu wspólnoty i gromadzeniu się wokół Stołu Pańskiego. Ten rok jest szczególny ze względu na trudności związane z pandemią koronawirusa. Życie każdego z nas, naszych rodzin i całej parfii zdeterminowane w dużej mierze było i jest przez trwajacą pandemię. Pomimo tego staraliśmy się odnaleźć w trudnej sytuacji i życie parafialne przebiegało w miarę normalnie. Wdzieczni jesteśmy naszym Parafianlom za dojrzałą i odpowiedzialną postawę w tym trudnym czasie.

Życie sakramentalne to wyjątkowe okazje, które są przeżywane we wspólnocie rodzinnej i parafialnej.  W minionym roku w naszej parafii było: 87 chrztów,   79 pogrzebów, 22 śluby, 67 dzieci przyjęło I Komunia św., 108 młodych zostało pobierzmowanych. Wielu chorych  przyjęło Sakrament Namaszczenia. Wielkim darem dla parafii, który jeszcze musimy lepiej odczytywać, jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji. Wierni wezwaniu Pani Fatimskiej chcemy też być świadomi swoich grzechów, za które wspólnie przepraszamy Pana Boga i chcemy zadośćczynić za nie, poprzez comiesięczne Nabożeństwa Fatimskie w każdą pierwszą sobotę miesiąca.  Gromadzi się na nich coraz więcej Parafian. Wiele łask wypraszają członkowie Żywej Drogi Krzyżowej. Powstało 50 grup, które podjęły tę formę modlitwy. Szansą rozwoju wiary jest udział w istniejących u nas grupach parafialnych. Szczególnie liczna jest Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca. Coraz więcej mamy ministrantów, co nas cieszy. Mimo utrudnionych prób działa schola młodzieżowa i chór parafialny. 

Ważnym wymiarem rozwoju naszej wspólnoty jest nauczanie. W szkole i przedszkolu jest okazja do katechezy zgodnie z programem tych placówek. 

Trudno jest niestety zachęcić Parafian do sprzątania kościoła, nawet raz do roku. Stąd większa wdzięczność tym, na których można zawsze liczyć, którzy tę sptawę rozumieją i podejmują zaproszenie. 

Gdy idzie o zmiany personalne, to odszedł od nas Ks. Marcin Sztrom i Karol Piniewski, a doszedł Ks. Tomasz Sulik w charakterze rezydenta. 

Ekonomiczna strona naszej parafii wygląda następująco. Z dużym trudem udaje się regulować bieżące opłaty (prąd, gaz, wodę…) z ofiar składanych na tacę, przy niskiej frekwencji niedzielnej.  W mijającym roku zaciągnęliśmy  kredyt na pokrycie 15% udziału parafii w projekcie termomodernizacji kościoła i budynku parafialnego. Trudności, które się spiętrzyły w połowie roku, zostały w dużej mierze już pokonane dzięki modlitwom i  wsparciu wielu życzliwych osób.  Postęp prac obecnie jest odpowiedni i rokuje nadzieję na ich ukończenie w połowie nadchodzącego roku. Informujemy na bierzaco o tych sprawch na stronie parafialnej. Bardzo dziękujemy osobom, które przekazały i systematycznie przekazują ofiary na ten cel. Liczymy na dalsze wsparcie.

Dziękujemy Bogu za rozliczne dzieła łaski, które stały się naszym osobistym i parafialnym udziałem  w mijającym roku. Trudno to uporządkować statystycznie. Cieszy nas każdy przejaw ożywienia wiary i życia duchowego. Wprawdzie mieliśmy 4 przypadki apostazji, czyli wystąpienia z Kościoła, ale mamy nadzieję, że nie będzie to zjawisko masowe. 

Dziękujemy Bogu i Wam wszystkim za duchowe i  materialne osiągnięcia mijającego roku. To dzięki Waszej życzliwości, zrozumieniu i ofiarności potrafimy należycie funkcjonować.Podsumowując poprzedni  rok pragniemy by przyświecały nam słowa św. Pawła: „za wszystko Bogu dziękujcie, nieustannie się módlcie i bądźcie wdzięczni”. Na koniec, jeśli kogoś z Was z ludzkiej ułomności zawiedliśmy jako kapłani, to ze szczerego serca przepraszamy.

Niech Bóg w Nowym Roku umocni Was i Wasze rodziny.  Starajmy się jako chrześcijanie trwać mocno w nauce Apostolskiej i stanowić jedno serce i jedną duszę. Wszystkim składamy serdeczne życzenia, zdrowia, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień Nowego Roku. Niech patron naszej Parafii, Święty Maksymilian Kolbe, wyprasza potrzebne nam wszystkim łaski.

 Z darem modlitwy -  Ks. Adam Skreczko – Proboszcz 

        wraz z księżmi pracującymi w parafii.