Ogłoszenia - XXXIV Niedziela Zwykła – 20.11.2022

Chrystusa Króla

1.   W najbliższym tygodniu będziemy obchodzili:
- wspomnienie Ofiarowania NMP w poniedziałek 21 listopada,
- wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej we wtorek 22 listopada. Będziemy się modlić tego dnia za naszego Organistę Karola, Chór parafialny oraz  za schole: dziecięcą i młodzieżową. 
- wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac  i towarzyszy męczenników w czwartek 24 listopada,
- wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej w piątek 25 listopada.

2.  Od następnej niedzieli rozpoczyna się Adwent oraz nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W Adwencie zapraszamy do uczestnictwa we Mszach św. roratnich, które będą sprawowane w każdą środę o godz. 18.00 i w  sobotę o godz. 6.00.  

3. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną w czasie Adwentu wykonać gest miłości w kierunku najmniejszych, do włączenia się w akcje „Paczuszka dla maluszka”.  Jej celem jest zbiórka akcesoriów niemowlęcych takich jak: pieluchy, nowe ubranka i zabawki, kosmetyki dla niemowląt ich mam, które zostaną podarowane potrzebującym dzieciom i rodzinom. Akcesoria prosimy składać w kancelarii parafialnej. Zbiórka trwa od przyszłej niedzieli do 18 grudnia. 

4.  Sprzątanie kościoła w najbliższą sobotę po Mszy św. porannej. Zapraszamy mieszkańców następujących ulic: Cicha, Jęczmienna, Węgierki, Wiankowa oraz Koło Żywego Różańca pod wezwaniem Św. Joanny Beretty Molla, Matki w Modlitwie i Rycerstwo Niepokalanej.

5. Ruch Światło-Życie i ministranci dzisiaj w godzinach 7.30 -13.00 zapraszają do kawiarni „Max cafe” w budynku parafialnym, w sali pod radiem I. Nie dajmy się długo prosić. 

OooOOOooo

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Drodzy Bracia  i Siostry w Chrystusie

W  ostatnim  czasie  w  przestrzeni  medialnej  pojawiają  się  pytania  o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób  małoletnich  przez  niektórych  duchownych,  a  także  o  sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego  rodzaju  opinii.  Tego  typu  oskarżenia,  wpisują  się  to  w  próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W    konsekwencji  stanowi  to  próbę  zniszczenia  dziedzictwa   tego wyjątkowego pontyfikatu. Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także  w głoszonej  przez  niego  teologii  ciała,  co  nie  odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. Uczciwe szukanie p rady i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też  dnia 14 listopada br.  na Jasnej Górze,  zostało  przygotowane  Stanowisko  Rady  Stałej  Konferencji Episkopatu  Polski,  wobec  działań  Jana  Pawła  II  odnoszących  się  do przestępstw  seksualnych  wobec  małoletnich.  Jest  to  szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny tan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II. 

Zachęcam  wiernych  do  lektury  tego  tekstu,  a  przez  to  do  refleksji  nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw. 

Ze  względu  na  objętość  dokumentu,  dostępny  jest  on  na  stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem

✠ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku