III Niedziela Wielkiego Postu - 15.03.2020

1.   Z uwagą wysłuchajmy najpierw zarządzenia naszego metropolity Tadeusza Wojdy.

  Czcigodni Kapłani, Drodzy Siostry i Bracia,

   Jesteśmy w obliczu próby, która wymaga od nas wszystkich wielkiej dojrzałości i najwyższej odpowiedzialności. Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa ma już zasięg światowy i trudno jest przewidzieć jakie będą jej skutki. Dlatego zmusza nas ona do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, przyjmowania postaw i zachowań, motywowanych wiarą oraz dobrem zarówno własnym jak i innych. W tym szczególnym momencie musimy zjednoczyć wszystkie siły, aby wspólnie walczyć z biologicznym zagrożeniem, które w innych krajach już zbiera śmiertelne żniwo. Wszystkim nam powinno zależeć, aby zagrożenie epidemiologiczne ustało tak szybko jak to jest tylko możliwe.

       W związku z powyższym, proszę wszystkich o skrupulatne przestrzeganie zaleceń przesyłanych komunikatów, które biorą pod uwagę zarządzenia Władz Państwowych jak i Konferencji Episkopatu.

           Usilnie proszę wszystkich o głęboką modlitwę osobistą oraz o zachęcanie siebie nawzajem do wytrwałej modlitwy, nawrócenia serca przez sakrament pojednania, adorację Najświętszego Sakramentu, uczestniczenie we Mszy św. za pośrednictwem środków przekazu i możliwości Komunii św. duchowej. Godziny transmisji są podane na stronie internetowej Archidiecezji.

  Kapłanów oraz osoby konsekrowane proszę o zbieranie się w kościołach i kaplicach domowych na różaniec o godz. 20,30 w intencji chorych i o ustanie epidemii.

           Otoczmy modlitwą lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, cały personel służby zdrowia oraz pracowników innych służb, którzy często z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia, niosą pomoc chorym 
  i umierającym.

           Z racji na najnowsze dyspozycje Władz Państwowych, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. w kościołach i kaplicach (w niedziele i w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

           Na czas do odwołania należy odłożyć rekolekcje parafialne, spotkania wspólnot, katechezy przedmałżeńskie, spotkania komunijne i wszystkie inne.

           Zalecam nienapełnianie kropielnic wodą święconą, przekazywanie znaku pokoju tylko przez skłon głowy oraz przypominam o możliwości udzielania Komunii św. na rękę tym, którzy o to proszą.

  Kapłanów proszę o jeszcze większą dyspozycyjność w konfesjonałach, aby każdy kto pragnie mógł przystąpić do sakramentu pojednania.

           W duchu miłości ewangelicznej proszę o objęcie szczególną opieką chorych i potrzebujących. Miejmy wielkie serce i szeroko otwarte oczy, aby dostrzec każdą osobę, która w tych trudnych chwilach znajdzie się w potrzebie, aby miłosierdzie Boże docierało do każdego.

  Wszystkich kapłanów proszę o zachowywanie rezydencji i nieopuszczanie plebanii poza wypadkami uzasadnionymi racjami duszpasterskimi.

           Do 29 marca br. zamknięte będą: Sąd Metropolitalny Białostocki, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne, Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne, Księgarnia Archidiecezjalna i inne instytucje. W Kurii pełnione będą dyżury w godz. 9.00-13.30. Wszystkie sprawy można będzie załatwiać telefonicznie lub drogą mailową.

           Niech Pan Bóg udziela nam Swojego błogosławieństwa, a Matka Boża Miłosierdzia otacza swoją macierzyńską opieką. Abp Metropolita, Tadeusz Wojda, SAC.

  Znamy zarządzenie. Można je z uwagą przeczytać na stronie internetowej parafii. Ważne, abyśmy z roztropnością i pokorą stosowali się do poszczególnych wymogów. 

  2.   We środę Dzień Imienin Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Zapraszamy do modlitwy w intencji Najdostojniejszego Solenizanta.
  We czwartek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca. Modlimy się szczególnie za ojców i wszystkich mężczyzn.

  3.  Za tydzień w niedzielę, przewidziane jest rozpoczęcie  rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii.   Nie odwołujemy ich, gdyż jest możliwość odsłuchania Mszy św. jak też nauk  dzięki Radiu I (103,3), które ma siedzibę w naszej parafii. Od tej niedzieli transmitowane będą 2 Msze św. z naszego kościoła o godz. 7 i 12.30 oraz w dni powszednie o godz. 18. Ponadto od obecnej niedzieli dodatkowo wprowadzamy Mszę św. 
  o godz. 16. Rekolekcje szkolne zostały odwołane. Odwołujemy też piątkową Drogę Krzyżową dla dzieci 
  i dorosłych. W gablotce i na stronie internetowej podane są możliwości skorzystania z transmisji Mszy św. 

  Kaplica Adoracji NS będzie nadal czynna.