IV Niedziela Wielkiego Postu -22.03.2020

1. W tym roku przeżywamy wyjątkowe rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Nie zostały odwołane dlatego, że możemy skorzystać z Diecezjalnego Radia I, które ma siedzibę w naszej parafii i udostępnia nam swoje łącza.

Msze św. z naukami rekolekcyjnymi będą  nadawane przez Radio I (103,3)  
w niedzielę o 7 i 12.30, a w poniedziałek i wtorek o godz. 18. Inne Msze św. będą sprawowane: w niedzielę, jak we wszystkie niedziele roku: 7, 9, 11, 12.30 i 18 
zaś w poniedziałek i wtorek o godz. 7, 9 i 18. 

Gdy idzie o spowiedź, to jest możliwość skorzystania podczas rekolekcji, 
przy zachowaniu środków ostrożności, podczas pełnionych przez księży dyżurów 
w kościele, w niedzielę, poniedziałek i wtorek w godzinach: 10-11 
oraz po południu: 14-17. 

Uwaga!  Drugie przykazanie kościelne na­kazuje „przynajmniej raz w roku przystąpić 
do sakramentu po­kuty”.
 W tym przykazaniu chodzi o nasze przygotowanie się do pełne­go udziału w Eucharystii przez przy­jęcie sakramentu pojednania, czyli przystąpienia 
do spowiedzi świętej tzw. wielkanocnej, którą możemy odbyć od Środy Popielcowej 
do uroczystości Trójcy Przenajświętszej włącznie. Zachęcamy więc do odłożenia spowiedzi na czas późniejszy. Przypominamy, że kaplicę adoracji NS pozostaje czynna codziennie  w godzinach: 7- 21. 

Jeszcze raz prosimy o skorzystanie w tym roku z możliwości uczestnictwa  w  rekolekcjach we własnych domach!!! Najważniejszym zadaniem tego czasu jest nawrócenie naszych serc. Potrzeba wiele pokory i silnej ufności w Boże Miłosierdzie.

2. We środę przypada  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Porządek Mszy św. niedzielny. Zapraszamy do kościoła osoby, które zamówiły intencje. Innych parafian zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. o 18 transmitowanej przez Radio I. 

3. Na czas do odwołania zawieszone zostają: spotkania wspólnot, spotkania komunijne 
i kandydatów do bierzmowania i wszystkie inne.

4. Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą.  Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach.

By otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być 
to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia 
do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie.

Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.

Dziękujemy Ofiarodawcom za zrozumienie i składane ofiary na konto parafialne na potrzeby parafii. 

Pomagajmy sobie nawzajem przetrwać ten trudny czas poprzez modlitwę i gesty miłości.