XII Niedziela Zwykła – 21.06.2020

1.  We wtorek – UDzień Ojca. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszych ojców.
    We środę - uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

2.      Jak wiadomo, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczno-sanitarną, tegoroczna Piesza Pielgrzymka Różanostocka nie odbędzie się. Pomimo to, w celu zachowania ciągłości i tradycji tego bliskiego dla wielu z nas dzieła, w porozumieniu z Księdzem Arcybiskupem i Księdzem Proboszczem Sanktuarium w Różanymstoku zapraszam Was do indywidualnego podjęcia trudu pielgrzymowania. 28 czerwca o godzinie 17:00 będzie sprawowana Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa. Dlatego też proszę o zaplanowanie swojej osobistej drogi z uwzględnieniem tego terminu. Jednocześnie w celu uniknięcia zagrożenia epidemicznego i zachowania spójności z decyzją Księdza Arcybiskupa o odwołaniu pielgrzymki w tradycyjnej formie, proszę o nieorganizowanie grup z udziałem wiernych. Niech będzie to czas naszej osobistej ofiary i modlitwy w różanych intencjach oraz akt solidarności z wieloletnimi pątnikami, którzy nie mogą uczestniczyć w tym roku w pielgrzymce.

3.  W związku ze wzrastającą liczbą osób zakażonych koronawirusem na terenie naszej Archidiecezji, Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda przypomina, że należy przestrzegać środków ostrożności podczas nabożeństw (założone maseczki lub odległość 2 metrów pomiędzy uczestnikami liturgii). Przypomina, że w każdej zakrystii powinien znajdować się płyn do dezynfekcji, a kapłani przed rozpoczęciem Mszy św. powinni dezynfekować ręce. W miarę możliwości należy zatroszczyć się również o umieszczenie pojemnika z płynem dezynfekującym przy wejściu do świątyni.  - w naszej parafii jest to przestrzegane.
         Arcybiskup Metropolita przypomina także, że w czasie epidemii Komunii św. na rękę należy udzielać wszystkim,  którzy tego pragną. Tam, gdzie jest więcej kapłanów, jeden z nich, we wskazanym miejscu, powinien udzielać Komunii św. wyłącznie dla przyjmujących na rękę. – W naszej parafii jest to główny celebrans, który przez chwilę oczekuje na te osoby. Ponadto trzeba uświadomić wszystkich przyjmujących Komunię św. na rękę, że najpierw przyklękamy, następnie przyjmujemy ją na odpowiednio złożone ręce i spożywamy przed odejściem, czyli w obecności kapłana.

    4. Zapraszamy do sprzątania kościoła w najbliższą sobotę po Mszy św. o godz.  7 Parafian z następujących ulic: Zapolskiej, Zgoda, Jagiełły, Powstańców Warszawy, Goszczyńskiego, Księcia Witolda, Księcia Kiejstuta oraz wspólnoty: Domowy Kościół, Matki w Modlitwie, Koła Żywego Różańca, Rycerstwo Niepokalanej.

    W ostatnią środę papież Franciszek zwrócił się do Polaków tymi słowami:

    „Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, opiekuna ubogich. Pomagał on bezdomnym i zmarginalizowanym powracać do godnego życia w społeczeństwie – powiedział Papież. – Na wzór świętego Franciszka z Asyżu nazywany jest polskim «Biedaczyną». Jego życiową dewizą było zawołanie: «Być dobrym jak chleb». Naśladujmy go 
    w bratniej miłości, niosąc pomoc głodnym, zagubionym życiowo, ubogim, potrzebującym, a zwłaszcza bezdomnym”.