XI Niedziela zwykła – 13.06.2021

1.  W tym tygodniu: 

· W poniedziałek  - wspomnienie  bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

· W środę - wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

2.  Kancelaria Kurii Metropolitalnej Białostockiej informuje, iż zgodnie z ostatnim rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 czerwca 2021 r.  wprowadzona została nowa regulacja, zgodnie z którą do limitu osób w budynkach i innych obiektach kultu religijnego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19 są osoby, którym wystawiono zaświadczenie 
o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

3.  Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza na Koncert BOGU DŹWIĘKI 2021, który  odbędzie się  dziś  o godz. 20.30 przed białostocką Katedrą. 

4.  W następną niedzielę przewidziana jest taca na pokrycie szkód wynikłych z pożaru dachu naszego kościoła w dniu 21 kwietnia br. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy już złożyli dobrowolne ofiary na ten cel. Jak widzimy prace na dachu, jak też inne przewidziane  w planach termomodernizacji postępują pomyślnie, co nas wszystkich cieszy.