V Niedziela Wielkanocna -10.05.2020

1. W tym tygodniu:

12.05 (wt) – Wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa.

14.05 (czw) – Święto św. Macieja, Apostoła.

16.05 (sb) – Święto św. Andrzeja Boboli, Męczennika, Patrona Polski. 

2. Z inicjatywy Papieża Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego zaapelowała, aby czwartek 14 maja 2020 roku był dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda gorąco zachęca, aby wierni Archidiecezji Białostockiej podjęli tę inicjatywę. Do modlitwy w podanej intencji włączą się również przedstawiciele różnych religii na świecie zgodnie z własną wiara i tradycją.  

Nabożeństwo majowe w naszej parafii codziennie o godz. 17.30.

Podczas ostatniej audiencji środowej papież Franciszek powiedział m. in.: 

„W sercu człowieka istnieje silniejszy niż wszelkie argumenty przeciwne głos błagający. Głos, który wypływa spontanicznie, nikt go nie nakazuje, głos, który zastanawia się nad sensem naszego pielgrzymowania tu na ziemi, zwłaszcza gdy znajdujemy się w mroku: „Jezu, zmiłuj się nade mną! Jezu, zmiłuj się nad nami wszystkimi!”.

 

W niedzielę 17 maja br. o godz. 11:00 w Archikatedrze Białostockiej Arcybiskup Metropolita Białostocki Tadeusz Wojda przewodniczył będzie Mszy św. dziękczynnej z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.

Msza św. będzie transmitowana na kanele YouTube ArchiBial MEDIA.


ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO

Kolejne znoszenie przez organy państwowe ograniczeń epidemiologicznych pozwalają patrzeć z większą nadzieją na szybszą normalizację życia religijnego w naszych parafiach. Dziękujemy za to Panu Bogu, ale też i nie ustajemy w modlitwie, aby pandemia koronawirusa ustąpiła całkowicie. W związku z powyższym przesyłam nowe rozporządzenia, którymi należy się kierować w organizowaniu życia parafialnego.

1.  Do 25 maja 2020 r. zostaje przedłużona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Biorący udział w liturgii powinni zachować obowiązujące przepisy sanitarne.

2.  Zachęcam do podjęcia wysiłku przywracania rzeczywistego życia sakramentalnego. Należy więc uczynić wszystko, co możliwe, aby wierni korzystali z Mszy św. i innych sakramentów, w dni powszednie, w oczekiwaniu na decyzję, kiedy w niedzielę będzie można bez ograniczeń uczestniczyć w Eucharystii. Przestrzeń wirtualna nie może zastąpić rzeczywistego uczestnictwa we Mszy św., a jest sposobem przetrwania w postawie pragnienia większego dobra, jakie daje realne bycie we wzajemnej wspólnocie miłości i sakramentów.

3.     Przypominam, że dopuszcza się, na prośbę rodziców, możliwość organizowania I Komunii Św. indywidualnej lub w małych grupach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Decyzję w tej sprawie podejmuje miejscowy Proboszcz w uzgodnieniu z rodzicami, uwzględniając aktualne przepisy sanitarne.

4.     Zalecam, aby w niedzielę 17 maja 2020 r. we wszystkich kościołach parafialnych Archidiecezji została odprawiona Msza św. w intencji dziękczynnej w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.

5.     Do odwołania zawieszam organizowanie Sakramentu Bierzmowania.

6.     Zostają odwołane:

a.     Piesza Pielgrzymka Kobiet do Świętej Wody 23 maja 2020 r.

b.     IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszkomunijnych do Sokółki 6 czerwca 2020 r.

c.     V Rowerowa Pielgrzymka do Różanegostoku w dniach 20-21 czerwca 2020 r.  

d.     XL Piesza Pielgrzymka do Różanegostoku w dniach 26-28 czerwca 2020 r.

e.     XXIV Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka Rodzin do Juchnowca 4 lipca 2020 r.

f.      Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę „Rowerymka” w dniach 3-10 sierpnia 2020 r.

g.     XXXIV Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 30 lipca - 12 sierpnia 2020 r.

h.     XXVIII Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna w dniach 16-25 sierpnia 2020 r.

  Wszystkim wyrażam wdzięczność za podejmowane inicjatywy duszpasterskie, również te za pośrednictwem środków komunikacji społecznej, aby w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa, zapewnić wiernym stały kontakt ze Słowem Bożym i uczestnictwo w życiu sakramentalnym.

  Wszystkich otaczam modlitwą i z serca błogosławię.

                                                              Abp Tadeusz Wojda

                                                        METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

  Białystok, dnia 7 maja 2020 r.

  Nr 215/20/A