Sprawozdanie duszpasterskie z życia parafii w 2019 roku

Początek nowego roku skłania do refleksji i podsumowań. Cieszy nas każdy przejaw ożywienia wiary i życia duchowego w naszej parafii w minionym roku.
Oddaliśmy naszą parafię Najświętszemu Sercu Jezusowemu poprzez Intronizację we wrześniu, przeżyliśmy głębokie rekolekcje adwentowe o Św. Józefie.
Powierzyliśmy opiece Świętej Rodziny małżeństwa i rodziny naszej parafii.  

Oto niektóre informacje z życia parafialnego w roku 2019.  
Do naszej wspólnoty kapłańskiej dołączył nowy wikariusz: ks. Paweł Żukowski, który odbył studia w Rzymie na poziomie licencjatu i przygotowuje rozprawę doktorską
oraz Ks. Prałat Józef Wiśniewski dotychczasowy proboszcz parafii Ducha Świętego w Białymstoku, który przeszedł na emeryturę i zdecydował być u nas rezydentem. 

W minionym roku w naszej parafii było chrztów: 79ślubów: 34pogrzebów: 59,  I Komunię św. przyjęło: 53, Bierzmowanie przyjęło: 136. Wydano 90 tysięcy Komunii św. 

Wiele osób nawiedza  kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu, która powstała   z ofiarnego zaangażowania naszych parafian.
Pewnie zanoszone tam modlitwy sprawiły, że otrzymaliśmy duże dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację kościoła górnego, dolnego i domu parafialnego. 
Pomoc zewnętrzna była konieczna, gdyż trudno parafii 6 tysięcznej ponieść wszystkie koszty związane z tak zakrojoną odnową kościoła. 
Nasz 15% wkład ciągle rośnie, bo przy okazji ogrzewania chcemy wykonać inne niezbędne prace takie jak: malowanie kościoła górnego, nowy witraż nad chórem i zmiana wystroju górnego kościoła,
nowa instalacja elektryczna oraz nagłośnienie. Termin realizacji projektu przewidziany jest na koniec 2020 roku. Potrzebna wiec jest mobilizacja całej parafii, aby plany się powiodły. 
Nasza parafia wsparła ks. Andrzeja Kaliadkę z Białorusi, który ukończył nasze Seminarium Duchowne, obecnie pracuje w małej parafii i stara się odnowić kościół.  Wsparła także białostockie hospicjum.

W sierpniu grupa osób z naszej parafii udała się do naszych przyjaciół w diecezji Évreux we Francji. Tym razem poza odwiedzinami w zaprzyjaźnionych rodzinach,
w podróż do Lourdes  udała się delegacja chorych oraz wolontariuszy, którzy podczas pielgrzymki usługiwali chorym. Cieszy nas, że nasza przyjaźń umacnia się i w tym roku w sierpniu 
ma do nas zawitać grupa młodzieży wraz z biskupem. 

Coraz więcej osób angażuje się w ruchy i grupy istniejące w parafii, chcąc umacniać swoją wiarę. Śpiewem ubogaca liturgię schola dziecięca, młodzieżowa oraz chór parafialny.
Dziękujemy Bogu za rozliczne dzieła łaski, które stały się udziałem naszym osobistym i parafialnym. Liczymy na jeszcze żywsze zaangażowanie w nowym roku.

Dziękujemy Bogu i Wam wszystkim za duchowe i  materialne osiągnięcia mijającego roku. 
To dzięki Waszej życzliwości, zrozumieniu i ofiarności potrafimy należycie funkcjonować. Podsumowując poprzedni  rok pragniemy by przyświecały nam słowa św. Pawła: 
„za wszystko Bogu dziękujcie, nieustannie się módlcie i bądźcie wdzięczni”. Na koniec, jeśli kogoś z Was z ludzkiej ułomności zawiedliśmy jako kapłani, to ze szczerego serca przepraszamy.

Niech Bóg w Nowym Roku umocni Was i Wasze rodziny. Wszystkim składamy serdeczne życzenia, zdrowia, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień Nowego Roku. 
Niech patron naszej Parafii, Święty Maksymilian Kolbe, wyprasza potrzebne nam wszystkim łaski.         

    Z darem modlitwy -  Ks. Adam Skreczko – Proboszcz wraz z księżmi pracującymi w parafii.