Pierwsza Żywa Droga Krzyżowa powstała dziesięć lat temu w pierwszy piątek 2 kwietnia 2004 r. przy Klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie. Jej założycielem był o. Rajmund Matejko OFM. Wyrosła ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. We Wspólnocie Żywej Drogi Krzyżowej (na wzór Żywego Różańca) powstają 14-osobowe grupy Dróg Krzyżowych, które maja swoje nazwy, osobę odpowiedzialną za daną Drogę Krzyżową (animatora), a członkowie rozważają codziennie wyznaczoną jedną Stację Drogi Krzyżowej.

Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej skierowana jest do wszystkich wiernych, którzy są gotowi podjąć codzienne zobowiązania modlitewne wynikające z przynależności do Drogi Krzyżowej.

W naszej parafii pierwsze 2 Drogi Krzyżowe powstały 3 października 2014 roku. Aktualnie jest 54 Dróg Krzyżowych (dane z listopada 2023 r), nie tylko z naszej Parafii i Archidiecezji, ale również z całej Polski. 

Cele Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej (WŻDKrz):

 • Powiększanie chwały Bożej.
 • Umiłowanie Pana Jezusa Cierpiącego.
 • Łączenie własnego krzyża z Męką Zbawiciela.
 • Nieustanna łączność z Maryją, Matką Bolesną, która pozostawała u stóp Krzyża.
 • Pogłębianie pobożności pasyjnej przez codzienne rozważanie Stacji Drogi Krzyżowej.
 • Duchowa łączność z członkami WŻDKrz przez modlitwę.


Spotkania Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej:

 • W każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 18.00 w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego: Eucharystia, Droga Krzyżowa i ewentualnie spotkanie organizacyjne animatorów Dróg.
 • W ciągu roku np. Dzień Wspólnoty - Opłatek, Spotkanie wielkanocne.


Osoby odpowiedzialne:
Odpwiedzialna: Teresa Pul – 85 67 62 093, 500 199 913.
Opiekun: Ks. Adam Skreczko – Proboszcz.


Warunkiem przyjęcia do Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej jest:

 • KONTAKT Z OPIEKUNEM WSPÓLNOTY,
 • GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ MODLITEWNYCH,
 • WYPEŁNIENIE DEKLARACJI.

Wykaz Żywych Dróg Krzyżowych
w Parafii pw. św. Maksymiliana:

Numer Drogi:Wezwanie Drogi:
1 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa wzmacniająca naszą duszę w wypełnianiu woli Ojca niebieskiego
2 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa, która umacnia nas i strzeże od złego
3 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa, która przezwycięża nasz strach przed krzyżem
4 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa, która daje odwagę uniżenia się, aby móc pójść drogą wiodącą na Golgotę
5 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca gotowości do cierpienia zastępczego, z którego rodzi się zbawienie
6 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca gotowości przyjmowania jak Maryja, tracenia jak Ona, kochania bez granic
7 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa nieustannie nas przemieniająca
8 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa, która oczyszcza, wyzwala, uzdrawia
9 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa, która uczy doświadczać tajemnicy mocy Krzyża
10 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca wzrastania w łasce zjednoczenia z Bogiem
11 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa, która uczy w ciszy i powadze podchodzić do każdej świętości
12 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca pokornej umiejętności zachowania godności
13 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa, w której jest zbawiene
14 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca cierpliwie i z ochotnym sercem poddania się wyrokom Bożym
15 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca przebaczać wszystkim, którzy jakiekolwiek zło wyrządzili
16 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca pocieszać wszystkich cierpiących na duchu i ciele
17 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca nas przyjmowania wszystkiego, czym Bóg nas obdarza
18 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa, która nadaje sens mojej drodze życia
19 Droga Krzyżowa
Żywa Droga Krzyżowa utworzona przez profesorów i alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku
Krwi Chrystusa, uświęcenie kapłanów
20 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca przyjmować bez buntu ciężar woli Bożej
21 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa, która jest źródłem miłości wolnej od obłudy i udawania
22 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca nas nie ufać sobie, lecz Bogu
23 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca dobrowolnego poddania się woli Boga
24 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca prawdy o Bogu
25 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca przyjmowania w duchu ofiary małych krzyży i obowiązków, które niesie każdy dzień
26 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca, że jedyną tragedią jest grzech i odłączenie od Boga – źródła łaski
27 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca nikogo nie sądzić i nie potępiać, jak Jezus wybaczać
28 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca czuwać nad sądami serca i języka, aby nie zabrakło w nich miłości
29 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca nas nieść ciężar miłości i odpowiedzialności
30 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa oczyszczająca nas z egoizmu i poszukiwania tylko siebie i osobistych korzyści
31 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca pracować z zaparciem się siebie dla dobra mego narodu, aby zasłużyć na przyjęcie do Ojczyzny niebieskiej
32 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca ptępiać zło, a nie człowieka
33 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa dająca odwagę do stawania w obronie słabych, chorych i opuszczonych
34 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca rozpoznawać oblicze Jezusa w twarzach chorych, samotnych, poranionych przez życie
35 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca być naśladowcą tych, którzy realizują przykazanie miłości
36 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca z radością podążać drogą wytyczoną przez Boga
37 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca nas być tam, gdzie mnie potrzebują
38 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca czujności i odwagi w czynieniu dobra
39 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca kochać Boga w ludziach
40 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca okazywać bliźniemu swoją miłość bez lęku
41 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca cierpliwego znoszenia doświadczeń życiowych, aby zasłużyć na życie wieczne
42 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca poświęcania się dla bliźnich i wspomagania ich w drogach krzyża
43 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca nas żałować za najdrobniejsze grzechy lekkie
44 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca nas patrzeć w głąb naszych sumień i opłakiwać własne grzech
45 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca z odwagą zabiegać o godność każdego człowieka
46 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca współdzielić się miłością z braćmi
47 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca posłuszeństwa i wierności Panu Bogu
48 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca mądrości zawartej w wiernym posłuszeństwie Bogu 
49 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa szkołą wiary, która z pokorą serca przyjmuje przeciwności 
50 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca cierpliwości w znoszeniu przykrości 
51 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca nas uczciwości i sprawiedliwości społecznej 
52 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca nas zachowywać pokój przy rozwiązywaniu wszelkich konfliktów 
53 Droga KrzyżowaKrwi Chrystusa ucząca naszą drogę doczesnego życia przedłużyć w wieczność