Wspólnota Odnowy w Duchu  Świętym "KANA"  przy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku                        "Jeśli ktoś jest spragniony,a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije. Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego"/J.7.37b-39a/

Jeśli chcesz umocnić osobistą więź z Jezusem Panem i Zbawcą,jak również z Jego Duchem,który dokonuje głębokiego przeobrażenia i przekształcenia życia w wielu jego aspektach: przyjdź do naszej wspólnoty ludzi, których łączy miłość do Jezusa. 

Opiekun grupy: ks. Adam Szczesiul     

Liderka grupy: Elżbieta Janiel     

Spotykamy się: 1- szy wtorek miesiąca na Mszy wspólnotowej w kościele pw. św.Jadwigi Królowej o godz.19.00, 2-gi i 4 -ty wtorek miesiąca na mszy św. o godz.18.00 w naszym kościele, a potem przechodzimy do salki pod plebanią na spotkanie modlitewne. 3-ci wtorek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 w naszym kościele zapraszamy na adorację Najświętszego      Sakramentu. 

Pojawienie się Odnowy w Duchu Świętym w czasie II Soboru Watykańskiego było jak zaskakujący powiew Ducha Świętego i szczególny dar dla Kościoła. Był to znak pragnienia ze strony katolików, by przeżywać pełniej swą godność ludzi ochrzczonych oraz powołanie jako synów i córek Ojca, aby poznać głębiej odkupującą moc Chrystusa naszego Zbawiciela poprzez bardziej intensywne przeżywanie indywidualnej i wspólnotowej modlitwy, by czerpać z nauczania Pisma Świętego.          

Odnowa Charyzmatyczna gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie.Osoby te tworzą grupy modlitewne od kilku do kilkudziesięciu członków.Łączy ich chrzest w Duchu Świętym - podstawowe doświadczenie wiary,znane pierwszym chrześcijanom.Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu,że chrześcijanie - podobnie jak w Kościele pierwotnym - są obdarowani charyzmatami, którymi służą ku zbudowani wspólnoty Kościoła.        

Jan Paweł II /04,04,1998 r Rzym/ powiedział: "Katolicka Odnowa Charyzmatyczna jest jednym z wielu owoców  II Soboru Watykańskiego,który podobnie jak Zesłanie Ducha Świętego, prowadzi do nadzwyczajnego rozkwitu w życiu Kościoła grup i ruchów szczególnie wrażliwych na działanie Ducha. Jakże nie dziękować za duchowe owoce,jakie wydała Odnowa w Kościele i w życiu wielu ludzi.Jakże wielu wiernych świeckich-mężczyzn, kobiet, młodych ludzi, dorosłych i starszych wiekiem - doświadczyło zdumiewającej mocy Ducha Bożego i Jego Darów.Jak wielu ludzi na nowo uwierzyło i odkryło radość płynącą z modlitwy, moc i piękno Słowa Bożego i w odpowiedzi na te doświadczenia włączyło się z oddaniem w misję Kościoła! Życie jakże wielu ludzi uległo głębokiej przemianie."              

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy naszej parafii istnieje od Listopada 2004 r.Powstała po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy /REO/ z inicjatywy ks. proboszcza Jana Greckiego,zebrała się wówczas grupa ok. 30 osób, która rozpoczęła cotygodniowe spotkania modlitewne pod przewodnictwem ks. Stanisława Jakubowicza, Danusi Zajkowskiej i Joanny Staworko. Kolejnym opiekunem grupy przez 11 lat był ks. Marcin Pierzchało, a od września ks. Adam Szczesiul. Obecnie nasza wspólnota liczy ok. 20 osób. W każdy wtorek gromadzimy się, aby przyzywać Ducha Świętego,wielbić Boga i rozważając Słowo Boże. Dzielimy się działaniem Boga w naszym życiu, a także wstawiamy się u Boga za siebie nawzajem i tymi, którzy takiego wstawiennictwa potrzebują.Wspólnie świętujemy, przeżywamy rekolekcje, spędzamy wolny czas i wspieramy w trudnych chwilach.      

Jeśli pragniesz umocnić swoją wiarę,odnowić więź z Jezusem spędzić czas na wspólnej modlitwie i śpiewie na cześć Pana oraz rozważaniu Słowa Bożego -zapraszamy na nasze spotkania, przyjdź.      

Więcej informacji o Odnowie w Duchu Świętym w Polsce i świecie  znajdziesz na stronie Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Białostockiej