Skauci Europy to organizacja harcerska należąca do Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza". Nasz ruch wychowawczy, wspierający rodzinę, charakteryzuje się kompleksowym podejściem do wychowania – obejmuje wszystkie sfery życia ludzkiego. Wskazuje młodej osobie drogę ku prawdziwej wolności osobistej, wierności swoim przekonaniom oraz poświeceniu siebie w służbie bliźnim. Ma swoje źródła w antropologii chrześcijańskiej, Katolickiej Nauce Społecznej oraz w skautingu Lorda Baden-Powella.Nasza organizacja cieszy się statusem stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanym przez Stolicę Apostolską, promując prawdziwą jedność ludzi Europy. https://skauci-europy.pl/ 
Działamy w trzech grupach wiekowych:-wilczki: 8-12 lat -harcerki/harcerze: 12-17 lat-przewodniczki/wędrownicy: 17+ 
Zapraszamy do kontaktu: 514-413-092 (dh Ania)