„Dobra komunikacja pomaga nam być bliżej siebie oraz lepiej poznawać siebie nawzajem, w byciu bardziej zjednoczonymi. Dzielące nas mury można pokonać tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi, by słuchać siebie nawzajem i uczyć się jedni od drugich”.
Papież Franciszek

Biuro przekazuje informacje o funkcjonowaniu i wydarzeniach w Radiu Maryja i podejmowanych przez nie działaniach. Prowadzi kolportaż prasy katolickiej, szczególnie miesięcznika „Rodzina Radia Maryja” oraz książek wydawanych przez Fundację „Nasza Przyszłość”.

Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza w każdy wtorek w godz. 16.30-18.00 do salki przy Kancelarii Parafialnej.

Msza święta w intencji Radia Maryja jest sprawowana w świątyni parafialnej w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00. W razie potrzeby kontakt telefoniczny: 606 143 193 (Pan Jan).