Wspólnota, a w zasadzie bractwo, skupia wokół siebie ludzi, którzy pragną słuchać Słowa Bożego i Nim się dzielić z innymi. Wśród nas są uczniowie liceum, kawalerowie, żonaci, dziadkowie, pracownicy i pracodawcy. Sami mężczyźni. Na równi z Pismem, żyjemy modlitwą, zwłaszcza za innych ludzi. Nasza wspólnota skupia osoby nie tylko z naszej parafii dlatego ma charakter miejski. Organizacyjnie podlega pod Parafię Świętego Maksymiliana Marię Kolbego, w której to asystuje nam ks. Karol Piniewski. Rozpoczynamy nasze spotkania piątkową Eucharystią z "dodatkami" w zależności od okresu liturgicznego. Następnie udajemy się do jednej z salek parafialnych by razem kontynuować modlitwę, dzielić się trudnościami, dobrymi sytuacjami ale przede wszystkim rozważać Słowo i słuchać Ducha Świętego w tym co do nas przez to Słowo mówi.