Jesteśmy katolicką wspólnotą modlitewną działającą przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Białymstoku. Naszym opiekunem duchowym jest ksiądz Sławomir Piłaszewicz. Liderami wspólnoty jest małżeństwo Izabela i Bartosz Kostro. Spotykamy się w każdy poniedziałek o godzinie 19.00. 

Bóg złożył w nasze serca pragnienie wspólnoty, w której ludzie będą płonąć pasją dla Jezusa, w której będą mogli wyrażać uwielbienie, w której będą mogli Go poznawać. Trzy lata temu ta wizja zaczęła nabierać realnych kształtów. Dzisiaj gromadzimy się wokół Tronu Baranka wyśpiewując z aniołami „Święty, Święty, Święty”! Stajemy w uwielbieniu, bo nasz Bóg jest godzien chwały!

Bardzo istotnym elementem naszej wspólnoty oprócz uwielbienia jest: 

  •  post oblubieńczy, przez który chcemy okazać Jezusowi naszą miłość
  • straż nocna oraz szeroko rozumiana modlitwa wstawiennicza
  • pochylanie się nad Słowem Bożym, gdyż jak mówił święty Hieronim: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.
  • praktykowanie dzieł miłosierdzia