25 stycznia br została poświęcona nowa myjnia samochodowa. Znajduje się ona na terenie naszej parafii, przy wyjeździe na Wasilków. Nowi właściciele nie są naszymi parafianami,
ale chceli, aby u początku działalności otrzymać Boże błogosławieństwo.