Załączniki:1. ODPOWIEDŹ Z DNIA 27 SIERPNIA 2019 r.