Uprzejmie informujemy, że została zawarta umowa z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. na akrualizację audytu energetycznego budynków parafii tj. kościoła oraz domu parafialnego przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 8 w Białymstoku, audytu źródła ciepła oraz wykonanie dokumentacji technicznej.