Jubileusze małżeńskie 2019

CHORUŻY Wanda i Czesław – 50

KSIĘZOPOLSCY Jan i Alina – 50

NOWICCY Irena i Walerian – 50

CHAJĘCCY Weronika i Kazimierz – 45

KOROLEWICZ Bożena i Andrzej - 45

BARANOWSCY Krystyna i Jerzy – 40

FIŁONOWICZ Władysława i Jerzy – 40

JANKOWSCY Anna i Zdzisław – 40

PIEŃKOWSCY Renata i Adam – 40

POLIŃSCY Krystyna i Jacek – 30

ŁĘCZYCCY Lucyna i Piotr – 30

RUTKOWSCY Bożena, Jarosław – 30

BRAK Agnieszka i Bogdan – 25

NOWICCY Anna i Antoni – 25

WIĘCKOWSCY Bożena i Dariusz – 25

WRÓBEL Dorota i Zdzisław – 25

KOSZEWNIK Agnieszka i Wojciech – 20

URBANOWSCY Elżbieta, Sławomir – 20

LIPIŃSCY Joanna i Tomasz – 10

MOROZ Wioletta i Tomasz – 10

NIEWIŃSCY Marta i Radosław – 10

Oto niektórzy Jubilaci