Projekt pn „Termomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwie komunalnym.


POSTĘP TERMOMODERNIZACJI

4.04.2020

Nowe drzwi do Radia I

Zabezpieczenie stropu nad wejściem hydroizolacją

Część elementów nowego witraża 


31.03.20

Zgomadzone materiały do wymiany dachu: drewno, blacha i inne

28.03.2020
Rozbiórka więźby dachowej

Wzmocnienie starej elewacji kościoła

Instalacja co i konwektorowa w dolnym kościele

Materiał zgromadzony na dach kościoła

21.03.2020

Montaż  instalacji elektrycznej i grzewczejOcieplenie ścian domu parafialneg


10.03.2020

Rozpoczęto wymianę dachu

3.03.2020

Cementowa  posadzka w górnym kościele

29.02.2020

Ustawiono rusztowania potrzebne do ocieplenia kościoła styropianem

27.02.2020

Wkopanie przewodów do rozdzielni w domu parafialnym nowym kanałem - cd

25.02.2020

Wkopanie przewodów do rozdzielni w domu parafialnym nowym kanałem

22.02.20
Wylewanie cementowej  posadzki w górnym kościele

19.02.2020


14.02.2020
Narada cotygodniowa zespołu termomodernizacji

15.02.2020

Położenie instalacji grzewczej w górnym kościele


2.02.2020
Montowanie systemu monitoringu oraz przewodów do nagłośnienia górnego i dolnego kościoła

24.01.2020

 Prace przy montowaniu instalacji elektrycznej w górnym kościele.

Prace wykonane

Położono 3 warstwy styropianu w górnym kościele
W górnym kościele zamontowano przewody elektrycznych oraz nagłośnieniowe podposadzkowe
Budowane są  nowe łazienki w górnym kościele
W bocznych wejściach wymurowano nową  posadzkę.
Zamówione zostały płyty granitowe na całą posadzkę górnego kościoła.
Z górnego kościoła zostało przeniesione nagłośnienie do dolnego. Zamówiono nowe nagłośnienie 
w firmie RDUCH do kościoła górnego. Parafia koszt tej inwestycji ponosi całkowicie we własnym zakresie.
W dolnym kościele zostało zamontowane nowe oświetlenie.